Opmerking: dit zijn niet onze eigen modules, maar door gebrek aan ondersteuning, nemen we ze wel mee in onze software, zodat ze niet per se moeten vervangen worden als je met onze software en modules wil uitbreiden en verder werken.
Deze modules zijn minder logisch opgebouwd dan de onze, vandaar een uitgebreidere verklaring.
Voor de standaard werking kan je de parameters van elke module instellen zoals in bovenstaand voorbeeld.
Met de parameters op deze wijze en de logische functies overgezet naar onze modules, verwachten we weinig problemen met de standaard werking van deze modules.

In geval van problemen kunnen deze modules vervangen worden door onze RLM-modules.


Parameters:

 • Uit bij opstart: Als de module onder spanning komt, wordt de toestand onmiddellijk 'Set', waardoor je de lamp kan laten branden. Standaard moet deze parameter aangevinkt worden om de module niet te schakelen bij het opkomen van de spanning.
  Voorbeeld: in en om de technische ruimtes kan je deze functie activeren, waardoor je na een panne, weer zo snel mogelijk terug licht hebt. Dan schakel je deze parameter uit.
 • MS/_S/R: Als je deze parameter aan zet, zal de domoruptor, telkens hij 'Set' of 'Reset' op de bus ziet, aan of uit schakelen, en telkens dat zelfde bericht herhalen.
 • Refresh aan: Als je deze parameter aan zet, zal de module om de (ongeveer) 9 minuten zijn toestand op de bus zetten.
 • Niet invers; Deze parameter uitgeschakeld betekent dat het relais zal aantrekken als hij met 'Set' wordt aangestuurd, en dat het relais zal uitschakelen als hij met 'Reset' wordt aangestuurd.
 • M/S_T off: Deze parameter ingeschakeld betekent dat bij elke aansturing met de functie 'Toggle' het relais wel zal schakelen, maar dat de module zelf niet zal antwoorden met 'Set', noch met 'Reset'.
 • Reserve: niet gebruikt
 • GroepsSet: Wanneer geactiveerd zal deze module reageren op het groepscommando 'Aan'**
 • GroepsReset: Wanneer geactiveerd zal deze module reageren op het groepscommando 'Uit'**
 • And actief: Deze parameter ingeschakeld betekent dat de interne and(en)-functie geactiveerd is
 • Or actief: Deze parameter ingeschakeld betekent dat de interne or(of)-functie geactiveerd is
 • Inp actief: Deze parameter ingeschakeld betekent dat de fysieke ingang (onder aan de module) kan gebruikt worden. Wegens technisch gebrek mag deze parameter nooit aan gezet worden. Deze parameter is te bekijken, samen met 'Input af'.
 • Cyclus actief: Deze parameter ingeschakeld betekent dat de interne cyclus-functie geactiveerd is (vergelijkbaar met onze StappenAutomaat.
 • Klok actief Deze parameter ingeschakeld betekent dat de interne klok van de module loopt. Deze parameter is alleen maar van toepassing op specifieke modules die een klokprocessor aan boord hebben. Ze worden meestal gekenmerkt door een blauwe kleur. Nota: voor het gebruik van klokken hebben we een betere, eigen module, nl de RTC.
 • Verberg klok; Deze parameter ingeschakeld betekent dat de klok gegevens niet getoond worden.
 • Input af: Zie parameter 'Inp actief'. Deze parameter MOET zeker ingeschakeld worden voor een correcte werking.
 • Reserve: Niet gebruikt
 • Contact Invers: Voor een verhoogde bedrijfszekerheid kan je het contact 'omgekeerd' aansluiten, waardoor het licht kan branden op het moment dat de busspanning van de module gehaald wordt.


** Groepscommando's betekent dat je niet 1 module zal aansturen, maar dat je alle modules binnen dezelfde groep gaat aansturen.
Dit is een zeer verouderde techniek die we helemaal niet meer gebruiken.
Oorspronkelijk was deze bedoeld om een 'Alles aan' of een 'Alles uit' te maken.
Het is uiteraard nog beschikbaar in deze modules, maar onze modules luisteren helemaal niet naar deze commando's.
Elektrisch gezien is het geen top idee om je installatie zo te besturen.
Best is om deze parameters altijd uit te schakelen en om 'StappenAutomaten' te gebruiken.
In oude installaties kan je er nog sporen van terugvinden. Vandaar deze korte beschrijving.
Functie 'Null' + GroepNr + 18 als adresnummer is het groepscommando 'uit'

Functie 'Null' + GroepNr + 21 als adresnummer is het groepscommando 'aan'
Afhankelijk van de aanwezige versie, kunnen deze instructies afwijken.


Rolluik/gordijn:

Bepaal hier welke Member de opponent van deze module is voor de aansturing van een rolluik motor.

Gebruik de QR code om meer duidelijkheid te krijgen i.v.m. het aansluiten van rolluik motoren.